1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

26 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy zakończyli kolejny etap swojej edukacji – ukończyli szkołę średnią:

  • klasa IV LOb – wychowawca- p. Ewa Fabsiak,
  • klasa V TLp – wychowawca – p. Grzegorz Miłoszewski,
  • klasa V TIp – wychowawca – p. Anna Świerczewska.

    Dyrektor szkoły Pani Anna Kmiołek – Gizara po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości wręczyła nagrody książkowe oraz wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Nagrody książkowe otrzymali również abiturienci z wysoką frekwencją, zaangażowani w życie szkoły oraz uczniowie zasłużeni na polu sportowym.
Z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa otrzymali także pozostali absolwenci.

Wyróżnienia i nagrody książkowe w imieniu Starosty Powiatu Pułtuskiego dla najlepszych uczniów z poszczególnych typów szkół wręczyła Pani Anna Makówka,
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji. Nagrodzeni uczniowie to: Kamil Sieńkowski
z klasy V TIp w zawodzie technik informatyk Technikum Nr 1 oraz Aleksandra Janas z klasy
IV LOb I Liceum Ogólnokształcącego. Rodzice uczestniczący w uroczystości zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk Pani Dyrektor.    

Nagrodę dla Super – Zawodowca – ucznia kreatywnego i przedsiębiorczego, ufundowaną przez Firmę MARDOM otrzymał Kamil Sieńkowski z klasy V TIp w zawodzie technik informatyk.

Pani Dyrektor ufundowała również nagrodę specjalną dla ucznia wykazującego się szczególną aktywnością w życiu społeczności szkolnej, wyróżniającego się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie. Taką nagrodę otrzymała Aleksandra Janas z klasy IV LOb I Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy wszystkim uczniom ukończenia szkoły i życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych!

Skip to content