Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

BiP

Biuletyn Informacji Publicznej ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (10.11.2022 r.)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (4. 11. 2022 r.)

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY
ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
(4. 11. 2022 r.)

Wyjaśnienie nr 1 związane z treścią SWZ (31. 10. 2022 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku (20.10.2022 r.)

Dokumentacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wer. 1 (19.10.2022 r.)

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku ul. Tysiąclecia 12 ogłasza nabór ofert na: DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (19.10.2022 r.)

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku wg stanu na dzień 31.12.2021r. (dodano 30.06.2022 r.)

Ogłaszamy drugi przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia (11.06.2022 r.):

Oferty proszę składać na załączonym formularzu i złożyć wg warunków opisanych w ogłoszeniu:

Ogłaszamy przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia:

Oferty proszę składać na załączonym formularzu i złożyć wg warunków opisanych w ogłoszeniu:

Skip to content