1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

​W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

​Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

​Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

​Podstawa prawna:

​Regulamin:

​Informacje o usłudze:

Wydanie mLegitymacji

mLegitymacja jest wydawana:

​na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy 1 rok szkolny; Wniosek należy pobrać, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w Sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 4,5 × 6,5cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami poprzez przesłanie jej na adres: sekretariat@zszpultusk.edu.pl z podaniem w temacie wiadomości imienia, nazwiska i klasy.

Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o wymiarach nie mniejszych niż 4,5 x 6,5 cm (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

 • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Zabezpieczenia

​Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

 1. Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).
 2. Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:
  • Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
  • Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
  • Data wydania legitymacji
  • Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
  • Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
  • Powtarzający się wzór tła

​Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

​Poniżej przedstawiono wizualizację danych ważnej mLegitymacji szkolnej.

tele.png

Generator zdjęć​

Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji, który umożliwia łatwe, szybkie i bezpłatne wykonanie zdjęcia, które trzeba załączyć do wniosku o wydanie mLegitymacji.

Dzięki Generatorowi uczeń będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy rodzica wykonać zdjęcie, które zostanie automatycznie dostosowane do wymagań, w tym poprzez dostosowanie jego parametrów, wymiarów i tła. Wykonanie zdjęcia jest bardzo proste i zajmuje niespełna 3 minuty.

Uruchomienie

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania) – sekretariat szkoły.
 • Wysłać na adres sekretariat@zsgoladkowo.eu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 • Wnioski na mLegitymacji będą rozpatrywne do 20-ego każdego miesiąca – jedna lista zbiorcza do realizacji przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
 • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego (po 20-ym) uruchomić System na urządzeniu. 
Skip to content