1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Pedagog Szkolny

Aleksandra Lasocka – pedagog

Izabela Nuszkiewicz – pedagog specjalny

Spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku

Bezpieczeństwo jest jedną z głównych potrzeb każdego człowieka. O tym jak o nie dbać i jak zapewnić je innym dowiedzieli się uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego podczas spotkania z mł. asp. Magdaleną Bielińską – funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Podczas spotkania poruszono niezwykle ważne tematy jakimi są odpowiedzialność karna nieletnich, cyberprzemoc, hejt, a także zagrożenia współczesnego świata. Zajęcia utrwaliły pozytywny system wartości oraz dostarczyły niezbędnej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Bezpieczne dziecko w sieci – zajęcia profilaktyczne dla rodziców

Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz nauczyciel informatyki Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego podczas spotkania z rodzicami uczniów przedstawili formy przemocy w sieci, dali wskazówki jak się przed nią uchronić i jak się zachowywać w razie podejrzenia, że dziecko padło jej ofiarą. Prowadzący spotkania przypomnieli również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i możliwości kontroli sieci.

Przygotowania do wylotu na Maderę – zajęcia z pedagogiem

Uczniowie, którzy wylatują na Maderę w ramach projektu edukacyjnego „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów ZSZ im. J. Ruszkowskiego” uczestniczyli w zajęciach z pedagogiem, podczas których zdobywali umiejętności budowania wspólnoty i zaufania, przełamywania barier w tym także językowych, redukcji stresu i wzajemnej tolerancji.

Profilaktyka nowotworów skóry – Znamię! Znam je ?

12 maja obchodziliśmy Dzień Walki z Czerniakiem . Aby zachęcić młodzież do skutecznej profilaktyki , wskazać jak niezwykle ważna jest dbałość o zdrowie zaprosiliśmy panią Barbarę Duszczyk – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pułtusku , która przeprowadziła zajęcia dotyczące nowotworów skóry . Pedagodzy szkolni

Skip to content