1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Ścieżki kariery logistyków

Stwarzanie możliwości sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniów to jedno z wielu działań Programu doradztwa zawodowego, realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego. Nauczyciele naszej placówki podejmują wiele inicjatyw, mających na celu przygotowanie młodzieży do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz dalszego planowania kariery i rozwoju.

19 marca 2024 r. uczniowie klas: 1 TL a, 2 TL i 3 TL w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w spotkaniu z nauczycielami akademickimi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. I. Mościckiego w Ciechanowie – Wydział Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie. Młodzież wzięła udział warsztatach dotyczących tematyki bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu towarów. Następnie uczestniczyła w zajęciach praktycznych w pracowni logistycznej z użyciem systemów informatycznych wykorzystywanych w branży logistyczno – transportowej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z oprogramowaniem używanym do zarządzania magazynem. Kolejnym punktem były zajęcia w Laboratorium Szkolno-treningowym Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego „Jaśmin”, pokazujące możliwości systemu w zakresie zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu kryminalistyki, które poprowadził absolwent naszej szkoły, mgr ppłk Zdzisław Smardzewski, wykładowca kryminologii i kryminalistyki na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z możliwościami jakie daje zawód technika logistyka, a także w jakich sektorach biznesu i na jakich stanowiskach mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów na tym kierunku.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele przedmiotów zawodowych (logistycznych, informatycznych i języka angielskiego): pani Małgorzata Duło, pani Partycja Zajączkowska, pan Paweł Kiela oraz pan Artur Mańkowski.

Skip to content