1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Zaproszenie do Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego ”FORGET-ME-NOT” dla uczniów szkoły branżowej (klasy I-III) oraz technikum (klasy I-II)

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-III szkoły branżowej i I-II technikum. W testach konkursowych zawarte są pytania o różnej skali trudności, dlatego wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Zakres materiału oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.filotimo.pl w zakładce REGULAMIN/MATERIAŁY Konkurs odbędzie się dnia 17 kwietnia (środa) na 5. godzinie lekcyjnej (11:30-12:15) w naszej szkole. Płatność za konkurs przyjmuje nauczyciel języka angielskiego: 13 zł 50gr od ucznia. Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 12 marca 2024 r. Dla uczniów biorących udział w konkursie przewidziano następujące rodzaje dyplomów: DYPLOM UZNANIA za uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM za 86% – 99%  DYPLOM LAUREATA za 100%.

Każdy uczeń, który uzyska wynik poniżej 50% otrzyma DYPLOM UCZESTNIKA. Ponadto uczniowie z tytułem laureata dostaną nagrody książkowe. Zgłoszenia prosimy kierować osobiście do swoich nauczycieli języka angielskiego do 12 marca 2024 r. 

Skip to content