1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Finał akcji- zbiórka karmy dla bezdomnych pułtuskich zwierząt

Serdeczne podziękowania dla uczniów naszej szkoły za włączenie się do akcji- zbiórka karmy dla bezdomnych pułtuskich zwierząt ! Ogromnym sercem wykazali się również i wsparli naszą akcję: Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Pani Beata Kowalska z Dziennego Domu Senior +, Pani Izabela Skarżyńska z Malinowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi i Malinowy Żłobek, Pan Tadeusz Nalewajk, Pan Zbigniew Wysocki. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy !! Zbiórka karmy została przekazana ,,Poczekalni” Straży Miejskiej w Pułtusku, Stowarzyszeniu ,, Pan Kot” w Pułtusku i schronisku w Pawłowie. Opiekunowie akcji: Pani Agnieszka Olszewska, Pani Anna Łapińska-Durka

Skip to content