1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

„Palenie albo zdrowie – wybór należy do Ciebie”. Zajęcia profilaktyczne.

Październik w naszej szkole został ogłoszony miesiącem profilaktyki. W związku z tym, nauczyciele podejmują szereg działań, mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych społeczności szkolnej. Jedną z inicjatyw było spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku, Panią Barbarą Duszczyk.

11 października 2023 r. uczniowie klasy 2 TL w zawodzie technik logistyk w ramach profilaktyki antynikotynowej uczestniczyli w warsztatach na temat zdrowotnych i ekonomicznych skutków palenia papierosów oraz e – papierosów. W czasie spotkania Pani Barbara Duszczyk omówiła konsekwencje palenia papierosów, wpływ dymu tytoniowego (palenie czynne i bierne) na samopoczucie i funkcjonowanie człowieka oraz zaprezentowała materiały edukacyjne o sposobach rzucania palenia.
Spotkanie, zorganizowane przez Panią Patrycję Zajączkowską było okazją do promowania wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od nałogu tytoniowego oraz kształtowania postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Skip to content