1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Dzień Savoir-Vivre

„…Grzeczność jest dawaniem na to baczności, aby nasze rozmowy i uczynki sprawiały przyjemność drugim i nam samym. Nie jest ona cnotą, lecz z wielu cnót wypływa, a niekiedy jest jej uzupełnieniem…” GAULTIER 3 czerwca obchodzimy Dzień Savoir-Vivre. Święto ma na celu propagowanie grzeczności obyczajowej jako elementu kultury społecznej. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników: savoir znaczy wiedzieć, vivre znaczy żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. W tajniki dobrego i kulturalnego zachowania wprowadził nas zaproszony gość Pani Mariola Łaszczych , która jest pracownikiem Domu Polonii w Pułtusku. Opowiedziała co składa się na dobre wychowanie oraz fachowo wytłumaczyła jak należy prawidłowo zachowywać się przy stole podczas spożywania posiłków. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1 LO, 1 TI, 1 TL, ponieważ to oni wchodząc w dorosłość powinni rozwijać w sobie i swoim życiu przymioty dobrze wychowanego człowieka. Spotkanie zorganizowała Milena Figurska – Wróblewska.

Skip to content