1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Branżowy Oddział Wojskowy w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego – podpisanie porozumienia

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku Branżowy Oddział Wojskowy został już w pełni uformowany i umocowany stosownymi dokumentami. W piątek 24 marca  podpisano ostatni dokument formalizujący oddział – porozumienie o współpracy pomiędzy Batalionem Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach a Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

15 chłopców – uczniów pierwszej klasy Branżowej Szkoły I stopnia, którzy zdecydowali się na tego typu formę kształcenia przygotowawczego do służby wojskowej, spotkało się z kapitanem Jakubem Stępniakiem. Młodzież i przedstawiciela Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach powitała dyrektor ZSZ Anna Kmiołek-Gizara. W ramach Branżowego Oddziału Wojskowego uczniowie w czerwcu wyjadą na tygodniowe szkolenie stacjonarne w jednostce patronackiej w Białobrzegach.

Działalność BOW zapoczątkowało podpisanie przez Starostę Pana Jana Zalewskiego porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej, a następnie umowy dotacyjnej, umożliwiającej dofinansowanie przez Skarb Państwa(MON) zakupu podstawowego wyposażenia dla uczniów oddziału oraz pomocy dydaktycznych na realizację zadań, rozwijających umiejętności zawodowe niezbędne dla wojska.

Skip to content