Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
2_1
3_1
8_1

,,Razem w Klasie’’

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku biorą udział w programie ,,Razem w Klasie’’. Jest to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, wspierający pracę w klasie, do której dołączają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy. To kompleksowe wsparcie dla szkół obejmujące: bezpłatne materiały edukacyjne, szkolenia online oraz możliwość udziału w indywidualnych sesjach z trenerami i trenerkami kompetencji wielokulturowych. Koordynatorami są Patrycja Lipińska, Marta Wójtowicz-Gajkowska i Szymon Śladowski.

Skip to content