Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
korowod_wrzesien_2023_010
medal_dla_ZSZ_025
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_015

Szkolny konkurs wiedzy o transporcie

W grudniu odbyły się dwu etapowy szkolny konkursu wiedzy o transporcie dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. W zabawie wzięła udział klasa 4tlg. Uczniowie rozwiązywali  testy jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem aplikacji
Kahoot. Celem konkursu było:
-pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki/ transportu;
pogłębianie i utrwalenie wiedzy z zakresu logistyki/ transportu
-promowanie kierunku logistyka na poziomie szkoły średniej
-lepsze przygotowanie klasy maturalnej do egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPL.04, który odbędzie się w sesji zimowej
Po przeliczeniu punktów wyłoniono trzech laureatów, są to:
Miejsce 1 – Grzegorz Rzeczkowski– klasa 4 TLG
Miejsce 2 – Zuzanna Pomaska – klasa 4TLG
Miejsce 3 – Bartosz Brzozowski – klasa 4TLG
Dnia 21 grudnia zostały wręczone nagrody dla trzech najlepszych osób przez Panią dyrektor Annę Kmiołek-Gizarę. Organizatorem konkursu była Pani Małgorzata Duło i Anna Benbenko.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Skip to content