1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Spotkanie z przedstawicielkami Banku Pekao S.A

We współczesnym świecie bardzo ważne są kompetencje związane z przedsiębiorczością. 29 listopada br. klasy I i II LO uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielkami Banku Pekao S.A. w Pułtusku: p. Teresą Czarnowską oraz p. Katarzyną Skowrońską, które pokazały młodzieży możliwości inwestowania pierwszych własnych pieniędzy oraz sposoby oszczędzania. Koordynatorką przedsięwzięcia była p. Dorota Sobocińska. Dziękujemy pracownikom Banku za interesującą prelekcję.

Skip to content