1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

VII Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

W piątek 18 listopada punktualnie o godzinie 11 rozpoczęły się szkolne eliminacje do VII
Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział w olimpiadzie wzięło 8 uczniów naszej szkoły, którzy sprawdzili się w zadaniach
z logistyki i spedycji. Głównym celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych
problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie
kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki, poszerzanie nauczanych treści ponad
podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika
eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.

Szkolnym koordynatorem olimpiady jest Pani Małgorzata Duło.

Skip to content