Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

VII Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

W piątek 18 listopada punktualnie o godzinie 11 rozpoczęły się szkolne eliminacje do VII
Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział w olimpiadzie wzięło 8 uczniów naszej szkoły, którzy sprawdzili się w zadaniach
z logistyki i spedycji. Głównym celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych
problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie
kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki, poszerzanie nauczanych treści ponad
podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika
eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.

Szkolnym koordynatorem olimpiady jest Pani Małgorzata Duło.

Skip to content