Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

Olimpiady polonistyczne w Ruszkowskim

Uczniowie uzdolnieni humanistycznie z Technikum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego już po raz kolejny wzięli udział w dwóch ogólnopolskich olimpiadach, które odbyły się 14 i 15 listopada 2022r. w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Zakres tematyczny olimpiad, obowiązujący w tym roku to: ,,Mitologia grecka i rzymska” oraz ,,Życie i twórczość Witolda Gombrowicza”. Olimpiady otworzyły oraz życzyły uczniom powodzenia Pani Dyrektor Anna Kmiołek –Gizara i Pani Wicedyrektor Natalia Borowska-Balicka.

Młodzież biorąca udział w olimpiadzie ma szansę rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań oraz twórczej aktywności. Przygotowanie do konkursu pobudza wyobraźnię oraz zmusza do samodzielnego poszukiwania informacji. Uczniowie poznają nowe niekonwencjonalne metody pracy, współpracy w grupie pod kierunkiem nauczyciela. Zdobyta wiedza i umiejętności posłużą również do dalszej edukacji, ponieważ antyk, jak powszechnie wiadomo, stanowi podstawę do świadomego uczestnictwa w późniejszej kulturze i właściwego odbioru dzieł nowożytnych.

Szkolnym koordynatorem olimpiad jest nauczyciel języka polskiego Dorota Majkowska. Olimpiady współorganizowały oraz przygotowywały uczniów również polonistki Pani Marianna Jabłońska i Pani Anna Matuszewska.

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy postanowili sprawdzić swoje umiejętności podczas tego dość trudnego konkursu. Takie doświadczenia są szczególnie ważne dla młodzieży z klas pierwszych , która rozpoczyna swoje funkcjonowanie w naszej szkolnej społeczności i chce się zaprezentować z jak najlepszej strony.

Dorota Majkowska

Skip to content