1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Lekcje z ZUS

8 listopada 2022 roku odbyły się Lekcje z ZUS, projekt edukacyjny ZUS dla szkół ponadpodstawowych pod Patronatem MRiPS oraz MEiN. Zajęcia prowadzone były przez pracownika Inspektoratu ZUS w Pułtusku Oddział w Płocku, Pana Dariusza Rachubę. Tematem przewodnim była rejestracja firmy, zgłoszenie do ubezpieczeń pracodawcy i pracowników, ulgi w opłacaniu składek i rozliczenia z ZUS.

Celem projektu Lekcja z ZUS było zapoznanie uczniów klas 3 TEK i 4 Tek z tematyką rejestracji działalności, obowiązkowości i dobrowolności ubezpieczeń przedsiębiorców, rodzaju ulg działalności i rozliczeń z ZUS oraz przygotowanie przed Olimpiadą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w której to Olimpiadzie (etap szkolny) weźmie udział 10 uczniów z w/w klas.

Za możliwość uczestniczenia w projekcie dziękujemy Panu Dariuszowi Rachubie pracownikowi ZUS w Pułtusku, Kierownik Inspektoratu Pani Dagmarze Szydłowskiej oraz Dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego Pani Annie Kmiołek-Gizarze za zgodę na zajęcia.

Szkolny koordynator zajęć
M. Staniszewska-Szeliga

Skip to content