1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Lekcja biblioteczna

08.11.2022r. uczniowie klasy I TI wraz z wychowawcą i nauczycielem języka polskiego- p. Anną Matuszewską, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poprowadzonej przez  p. Dorotą Sobocińską – nauczyciela bibliotekarza ZSZ im. Jana Ruszkowskiego. Celem zajęć było popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej poprzez zapoznanie uczniów z ofertą biblioteki – jej  księgozbiorem, jak również kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i tradycyjnych źródeł: słowników, leksykonów, kompendiów.

Skip to content