1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

,,A modern patriot”

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości, 09.11.2022r. odbył się etap międzyklasowy konkursu ,,A modern patriot”, którego inicjatorką była p. Anna Kmiołek-Gizara-
dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Konkurs był zorganizowany dla uczniów klas III LOb i IV LOb z innowacją pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Wśród reprezentantów poszczególnych oddziałów znaleźli się uczniowie wyłonieni w etapie klasowym konkursu: Nikola Cienkowska kl. III LOb, Aleksandra Janas kl. III LOb, Gabriel Postek kl. III LOb i Malwina Rosiak kl. III LOb, Oliwia Tośka kl. IV LOb, Kacper Gutowski kl. IV LOb, Kamil Gutowski kl. IV LOb, Szymon Zyskowski kl. IV LOb.

Celem konkursu było promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości
narodowej i szacunku wobec własnego państwa, rozbudzanie zainteresowań historią swojego kraju,
kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży klas mundurowych. Jest to także jedno z działań w ramach realizacji innowacji pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
W etapie międzyklasowym konkursu, prócz recytacji ,,Mazurka Dąbrowskiego”, uczniowie musieli zaprezentować koncepcję nowoczesnego patriotyzmu. Wypowiedź ta musiała być wygłoszona w języku angielskim.

Jury w składzie:
Marianna Jabłońska- nauczyciel języka polskiego, Artur Mańkowski- nauczyciel języka angielskiego i historii oceniało wypowiedzi uczniów pod kątem:
– znajomości słów Hymnu Polski,
– umiejętności recytatorskich,
– dykcji,
– stworzenia i zaprezentowania krótkiej wypowiedzi w języku angielskim na temat: A modern patriot is someone who…,
– ciekawego, nieszablonowego ujęcia tematu,
– poprawności gramatycznej,
– poprawności wymowy.

Laureatkami konkursu zostały:
I miejsce – Nikola Cienkowska kl. III LOb,
II miejsce- Aleksandra Janas kl. III LOb,
III miejsce- Oliwia Tośka kl. IV LOb.
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
Organizatorki konkursu:
p. Anna Matuszewska
p. Ewa Fabisiak
p. Dorota Majkowska
Opiekę merytoryczną na uczniami kl. IV LOb w zakresie przygotowania wypowiedzi w języku angielskim sprawowała p. Marina Prewęcka.

Nagrody zwycięzcom wręczono podczas wydarzenia upamiętniającego 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Skip to content