1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Nieletni w świetle prawa – spotkanie z prokuratorem

9 listopada br. w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się spotkanie z p. Małgorzatą Ochman – Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, delegowanym do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, poświęcone tematyce bezpieczeństwa, a także wykroczeń oraz przestępstw. W prelekcji uczestniczyły klasy: 4 TIP i 2 LO. Poruszana tematyka dotyczyła konsekwencji prawnych czynów karalnych i z pewnością pogłębiła świadomość młodych w kwestii zagrożeń. Spotkanie pozytywnie wpłynęło na kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych młodych ludzi. Koordynatorkami przedsięwzięcia były nauczycielki: p. D. Sobocińska i p. Anna Świerczewska.

Dziękujemy p. Małgorzacie Ochman za interesującą prelekcję.

Skip to content