1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Ruszkowiacy w konkursie „Ekocyrkularni”

W dniu 8 listopada 2022 r. uczniowie kl. 3 LO i 1 TP z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach konkursu uczestniczyli w spotkaniu z Panem Jakubem Dołęgą z Nadleśnictwa Pułtusk.

Młodzież, podążając leśną dróżką ekologiczno-edukacyjną, dowiedziała się, na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie poziomu wykorzystywania energii czyli oszczędzanie.

Leśne spotkanie zakończyło się słodkim akcentem i pokazało, że w lesie – można być, przebywać, jeść, cieszyć się kontaktem z przyrodą, nie zaśmiecając go !

Serdeczne podziękowania dla Pułtuskiego Nadleśnictwa !

Organizator wydarzenia
Pani Agnieszka Olszewska

Skip to content