1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Polak nie sługa, nie zna co to pany”- wycieczka szlakiem miejsc pamięci narodowej w Warszawie.

„ Poznaj Polskę” to program edukacyjny MEiN skierowany do dzieci i młodzieży, realizowany w formie wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej, miejsc nauki i kultury.

3 listopada 2022 r. szlak spektakularnych akcji Polski Walczącej { Polskiego Państwa Podziemnego} przemierzyli uczniowie i uczennice klas I { TI, TER} Technikum nr 1. W trakcie marszruty od Grobu Nieznanego Żołnierza przez Muzeum Niepodległości do warszawskiej Cytadeli poznaliśmy wypisane na murach, pomnikach, tablicach ślady czynu i heroicznej walki o wolność w okresie okupacji niemieckiej i narodowej niewoli. Arsenał i słynna akcja odbicia więźniów z Pawiaka, z Jankiem Bytnarem na czele, właz przy placu Krasińskich- ten sam, który 5 tysiącom walczących powstańców- warszawskim dzieciom 1944 r. otworzył drogę do życia; bezbronna, bo uwięziona w murach katedry Św. Jana Chrzciciela gąsienica siejącego postrach i niosącego śmierć Sprengstrofftragera, kamień przy ul. Senatorskiej 14 upamiętniający śmierć powstańca- poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; Muzeum Niepodległości oraz X Pawilon w warszawskiej Cytadeli- to miejsca, które pozostawiły trwały ślad w naszej pamięci, ślad budujący fundamenty naszej rodzimej, polskiej, narodowej tożsamości.

Izabela Gierek
Danuta Filipiak
Anna Matuszewska

Skip to content