1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

9 listopada 2022 roku odbyły się Zawody szkolne Olimpiady Statystycznej i Zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do Zawodów szkolnych w/w Olimpiad przystąpili uczniowie klas 4 i 3 Tek.

Tematem przewodnim Olimpiady Statystycznej była statystyka ogólna, a Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „ W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro-i makroekonomiczny”. Celem Olimpiad jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych, edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Za możliwość uczestniczenia w Olimpiadach dziękujemy Dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego Pani Annie Kmiołek-Gizarze.

Szkolni koordynatorzy Olimpiad
Pani Marzena Staniszewska-Szeliga
Pani Bożena Zadworna
Pani Małgorzata Duło

Skip to content