1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Podsumowanie projektu „Fotografia i muzyka jako źródła kompetencji…”

W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbyło się podsumowanie projektu ponadnarodowej mobilności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Fotografia i muzyka jako źródła kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”. Inicjatorem i koordynatorem projektu była Pani Bożena Jaskulska.

Na spotkaniu podsumowującym realizację projektu obecna była Pani Anna Kmiołek-Gizara – dyrektor szkoły, Pani Natalia Borowska–Balicka – wicedyrektor, opiekunowie: Jarosław Druchniak, Małgorzata Duło, Anna Michałowska, Izabela Nuszkiewicz oraz uczniowie będący uczestnikami projektu.

W ramach podsumowania projektu Pan Jarosław Druchniak – nauczyciel i opiekun uczestniczący w wyjeździe, przypomniał założenia projektu i omówił poszczególne etapy jego realizacji:  postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne, spotkania z uczestnikami projektu, organizację wyjazdu do Grecji. Zaprezentował  rezultaty projektu i podkreślił, że każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie. 

Podsumowanie działań związanych z projektem odbyło się również przy pomocy prezentacji multimedialnej obrazującej poszczególne etapy wyjazdu do Grecji, przygotowanej przez uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk: Adriana Nawrockiego, Michała Wdowińskiego, Bartosza Siemieniaka, Klaudiusza Korytkowskiego (poniżej prezentacja w formie video):

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu przygotowanego przez młodzież uczestniczącą w projekcie:

Czas podsumowań zgromadzonym umilił występ uczennicy Aleksandry Janas, która wykonała piosenkę z repertuaru Ireny Jarockiej.

Wiedzę na temat Grecji można było sprawdzić w konkursie z nagrodami przeprowadzonym przez Panią Małgorzatę Duło przy pomocy aplikacji Kahoot.

Kluczowym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i uroczyste wręczenie nagród przez Panią dyrektor. Wśród biorących udział w konkursie wyłoniono zwycięzców: I miejsce: Karol Parzychowski, II miejsce: Natalia Bieniek, III miejsce: Nikola Cienkowska.

Na zakończenie spotkania, podczas poczęstunku, uczestnicy mogli zasmakować tradycyjnych greckich potraw.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji filmowej z tego wydarzenia:

Skip to content