1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

„Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości”

13 października 2022r. cała społeczność szkolna celebrowała Dzień Edukacji Narodowej. Słowa: „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości”, które były myślą przewodnią uroczystości, podkreśliły wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów święta wszystkich pracowników oświaty, bowiem było ono także okazją do uczczenia bardzo ważnego dla nas Jubileuszu: siedemdziesięciu pięciu lat istnienia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku i sześćdziesięciu lat nowej siedziby szkoły. Gospodarzem spotkania była pani Anna Kmiołek – Gizara – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jan Ruszkowskiego, która rozpoczęła uroczystość od złożenia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom życzeń. Pani Dyrektor, w swoim przemówieniu, przedstawiła wzorzec etyczny nauczyciela-wychowawcy stworzony przez prof. Marię Grzegorzewską- autorytet w dziedzinie pedagogiki. Dobry belfer, jak twierdzi prof. Grzegorzewska, wybiera swój zawód z powołania, ,,ma oczy otwarte na rzeczywistość […], chce widzieć sens swojej pracy, jej wartość […] ma żywe poczucie łączności z dziećmi”, nigdy nie jest bierny. Ciągle poszukuje nowych rozwiązań, realizuje pomysły i walczy z rutyną. Takiego zaangażowania oraz aktywnego i kreatywnego podejścia do codziennych zadań życzyła właśnie Pani Dyrektor wszystkim nauczycielom. Każdego roku w Dzień Edukacji Narodowej pracownikom oświaty są wręczane nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W 2022r. Nagrodą Starosty Pułtuskiego została uhonorowana pani Danuta Filipiak, zaś wśród grona wyróżnionych nagrodą Dyrektora Szkoły znaleźli się następujący nauczyciele: p. Natalia Borowska-Balicka- wicedyrektor szkoły, p. Marzena Staniszewska-Szeliga, p. Izabela Gierek, p. Anna Świerczewska, p. Artur Mańkowski, oraz pracownicy obsługi i administracji: p. Dorota Zalewska i p. Robert Zaremba. W tym dniu nie mogło zabraknąć serdecznych życzeń i słów pełnych wdzięczności od uczniów skierowanych do dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi. Młodzież wyraziła swoje uznanie, przyznając, w plebiscycie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski, medale dla nauczycieli. Wśród grona nagrodzonych znaleźli się: p. Damian Gołębiewski- NAJWIĘKSZY AUTORYTET, p. Krzysztof Pieńkos- MISTRZ HUMORU, p. Patrycja Zajączkowska- ZAWODOWIEC ROKU, p. Anna Benbenko- NAUCZYCIEL NAJBARDZIEJ WYROZUMIAŁY, p. Anna Łapińska-Durka- NAUCZYCIEL NAJBARDZIEJ CIERPLIWY, p. Ewa Śliwa- STRÓŻ PORZĄDKU, p. Anna Matuszewska- NAUCZYCIEL KRASOMÓWCA p. Marzena Staniszewska-Szeliga- NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY, p. Agnieszka Cejnóg- PROFESJONALNY NAUCZYCIEL, ksiądz Łukasz Turbak- RÓWNY GOŚĆ. Pamiątkowe medale wyróżnionym nauczycielom wręczał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Wiktor Kaszuba z kl. III TL. Uroczystość zakończyła się krótkim programem artystycznym przygotowanym przez: Malwinę Rosiak z kl. III LOb, Michała Szerewicza i Mateusza Wolniaka z kl. III TI oraz członków chóru szkolnego, pod opieką p. Danuty Filipiak i p. Anny Matuszewskiej we współpracy z panią wicedyrektor Natalią Borowską-Balicka

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content