1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Program Aktywna Tablica

Szkoły średnie, dla których organem prowadzący  jest Powiat Pułtuski realizują rządowy program „Aktywna tablica”, mający na celu  rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024.

27 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się spotkanie dyrektorów oraz nauczycieli pułtuskich szkół ponadpodstawowych, podczas którego zawarto porozumienie dotyczące stosowania środków TIK w procesie nauczania. Umowa została podpisana przez dyrektorów: Annę Kmiołek – Gizarę (ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku), Beatę Czerniakowską -Koc (LO im. P. Skargi w Pułtusku) oraz Dorotę Orłowską (ZS im. B. Prusa w Pułtusku). W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczyciele będą mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami związanymi z zastosowaniem TIK, a także scenariuszami zajęć edukacyjnych prezentowanymi podczas konferencji i lekcji otwartych.

Spotkanie stało się znakomitą okazją do zaprezentowania sposobów wykorzystania środków informacyjno-komunikacyjnych w praktyce. Nauczyciele Zespołu: Anna Świerczewska, Marina Prewęcka, Artur Mańkowski oraz LO im. P. Skargi: Anna Krawczyńska i Lidia Chymkowska omówili wybrane aplikacje edukacyjne (Webqest , Genially, Quizizz, Kahoot), aktywizujące uczniów i zwiększające efektywność nauczania.

Miła atmosfera z pewnością sprzyjała twórczym pomysłom i rozwiązaniom, mającym zastosowanie w pracy nauczyciela. Jesteśmy przekonani, że realizacja programu ,,Aktywna tablica” przyczyni się do podniesienia kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Skip to content