Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

To oni pojadą do Grecji

To oni pojadą do Grecji. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego realizują projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań i pasji w ramach jednej z grup: Fotografii lub Muzyki oraz wyjazd młodzieży w maju br. do Grecji do szkoły partnerskiej w Katerini. Dzięki pomysłowi nauczycielki – koordynatorki Bożeny Jaskulskiej i zaangażowaniu Pani Dyrektor Anny Kmiołek – Gizary, zajęcia przygotowawcze do wyjazdu, koszty podróży i pobytu sfinansowane będą z grantu otrzymanego przez szkołę w kwocie 249743 zł. Koordynatorka projektu podkreśla, że jednym z nadrzędnych celów przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności komunikacji oraz posługiwanie się językiem angielskim, uświadomienie uczniom potrzeby rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Dlatego też zrekrutowani uczniowie pod kierunkiem nauczycieli anglistów Artura Mańkowskiego i Jarosława Druchniaka poszerzają zasób słownictwa w języku angielskim oraz ćwiczą płynność komunikacji w tym języku na zajęciach dodatkowych. Przygotowują się do kontaktów i współpracy ze swoimi greckim rówieśnikami. Podczas realizacji programu mobilności wiele zajęć będzie współdzielona z uczniami ze szkoły greckiej. Mamy nadzieję, że niekorzystna sytuacja na świecie nie zniweczy wysiłku i zaangażowania wielu osób w to, aby projekt został zrealizowany.

Galeria

Skip to content