1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Uczniowie Ruszkowskiego rozwijają wiedzę historyczną i kulturową w północnej części Polski.

Uczniowie z klas 1tlb, 1tla, 1tp, 1lo i 3lo wraz z opiekunami: Jarosławem Druchniakiem, Natalią Borowską- Balicka i Danutą Filipiak 22 maja wyruszyli na 3-dniową wycieczkę do Władysławowa. Hasłem przewodnim wycieczki było poznanie kultury i tradycji Kaszubów, zamieszkujących ten region.

Unikalne walory przyrodnicze tej części kraju uczniowie mogli podziwiać zwiedzając ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. W tej części kraju uczniowie mogli poznać znaczenie ochrony środowiska naturalnego i rolę parków narodowych. Wiedzę historyczną uczniowie rozwijali podziwiając zabytki Pucka, w tym starówkę i port rybacki, który odgrywał ważną rolę w historii regionu i Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu.

Wycieczka do Helu, Pucka, Władysławowa to nie tylko okazja do nauki i poznania piękna polskiego wybrzeża, ale również czas na odpoczynek, rekreację i integrację grupy.

Skip to content