1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Wyjście do stacji uzdatniania wody

Dnia 12 kwietnia 2024r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O.a dokładniej  Stację Uzdatniania Wody w Pułtusku  odwiedzili uczniowie naszej szkoły z klas I BS oraz I TR wraz z opiekunami Panią Anną Łapińską- Durką i Panią Agnieszką Olszewską. Odwiedzenie Stacji podniosło świadomość ekologiczną młodzieży, poprzez przybliżenie  istoty procesu oczyszczania wody i jaki ma ono wpływ o stan środowiska naturalnego. Pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. Pani Agnieszka Matusiak, w bardzo ciekawy sposób  zaprezentowała i opowiedziała bardzo dokładnie proces oczyszczania wody. Uczniowie mieli okazję obejrzeć miejsca w których znajdowały się: – zlewny dowożonych ścieków, – piaskownik, – osadownik mechaniczny,-  komory napowietrzania, – komory niedotlenione, – komory beztlenowe,- komora rozkładu ścieków, – klarownik osadu, – odciskania, – składowisko osadu, – Sterownia, – Laboratorium. Oraz wiele innych urządzeń niezbędnych do tego, aby woda nadawała się do picia. Pani Agnieszka bardzo szczegółowo omówiła jak aktualnie przebiega produkcja wody pitnej iże, kształtuje się na poziomie 900 tys. m³ rocznie co pozwala na obsługę ca 95% mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk.Woda czerpana jest z ujęcia zlokalizowanego w dolinie rzeki Narew oraz we wsi Trzciniec.Na ujęciu Rybitew eksploatujemy 6 studni głębinowych oraz 2 studnie w Trzcińcu.Woda pobierana z ujęć wymaga uzdatniania gdyż zawiera ona zbyt duże ilości manganu i żelaza.Na Stacji Uzdatniania Wody podlega ona procesowi uzdatniania poprzez napowietrzanie oraz filtrację, a w razie potrzeby woda może być dezynfekowana .Woda podana do sieci odpowiada normom jakościowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Długość eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej wynosi ca 180 km. Na koniec zwiedzania uczniowie podziękowali za możliwość odwiedzenia zakładu i okazaną nam życzliwość wręczając drobny upominek.

Skip to content