1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Sukces naszych uczniów w Olimpiadzie Znajomości Afryki

Wiktor Napiórkowski oraz Bartosz Pietrzykowski, uczniowie 3 klasy liceum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, odnieśli sukces w Olimpiadzie Znajomości Afryki. Uczniowie uzyskali tytuły finalistów. Celem Olimpiady jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Olimpiada jest trójstopniowa:
eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;
eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędne do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazane w programie Olimpiady Znajomości Afryki.

11 kwietnia 2024 roku w Oblackim Centrum Młodzieży Niniwa w Kokotku odbył się finał XXII Olimpiady Znajomości Afryki. Do Kokotka przyjechało 75 finalistów reprezentujących wszystkie województwa. W czwartek pisali finałowy test, którego wyniki zostały ogłoszone tego samego dnia. Test dotyczył: antropologii, historii, politologii, misjologii, przyrody oraz Afryki. Finał trwał 90 minut, a test, który rozwiązywali uczestnicy, składał się z 70 pytań wielokrotnego wyboru.

Uczniowie z klasy o profilu biznesowo-menedżerskim pod opieką p. Doroty Sobocińskiej, osiągnęli znakomite rezultaty. Warto podkreślić, że laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki otrzymują indeksy na prestiżowe uczelnie w kraju.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Skip to content