1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ POTYCZKI TRANSPORTOWE”

W ramach współpracy między szkołami, kształcącymi w zawodzie technik logistyk i technik spedytor oraz w celu pobudzenia ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Potyczki transportowe, organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Przedsięwzięcie objęło patronatem merytorycznym Collegium Witelona, Uczelnia Państwowa w Legnicy wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Uczestnicy konkursu mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu organizacji transportu, rozwiązując test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań z zakresu obliczeń związanych z organizacją transportu. Czas trwania testu wynosił 30 minut. Uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 20 punktów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4 TL: P. Nalewajk, B. Baka, K. Włodarczyk, P. Zadrożny oraz uczniowie klasy 3 TL: K. Ausfeld i K. Kluczek. Do II etapu przejdzie 30 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o wygranej zdecyduje czas wykonania testu. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowały nauczycielki przedmiotów logistycznych: p. Małgorzata Duło i p. Patrycja Zajączkowska.

Skip to content