1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Wieczór z biznesem w Ruszkowskim


Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku od lat współpracuje z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami, podnosząc kompetencje zawodowe zarówno uczniów, jak też nauczycieli. 11 grudnia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem ,,Wieczór z biznesem”, mające na celu podziękowanie przedstawicielom biznesu, reprezentantom instytucji oraz osobom prywatnym, wspierającym inicjatywy realizowane w Zespole. Spotkanie rozpoczęła p. Anna Kmiołek – Gizara – dyrektor szkoły, która przybliżyła zakres i formy współpracy z pracodawcami, ułatwiające uczniom odnalezienie się na rynku pracy. Znaczenie kompetencji zawodowych podkreśliła również p. Marta Kowalczyk, prezes Firmy MARDOM, od kilku lat współpracującej z Zespołem, oferującej staże, praktyki zawodowe i wspierającej rozwój młodych ludzi. Spotkanie było również okazją do podsumowania projektu ,,Fachowcy z Ruszkowskiego”, koordynowanego przez wicedyrektora – p. Pawła Kielę.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia specjalistyczne dla uczniów kształcących się w zawodach: informatyk, programista, logistyk i ekonomista, a także szkolenia dla nauczycieli, podnoszące kompetencje zawodowe. Uczestnicy projektu autorstwa p. Dyrektor, otrzymali certyfikaty.

Na zakończenie uzdolnieni uczniowie Zespołu zaprezentowali liryczny program artystyczny, przygotowany przez nauczycielki: p. Dorotę Sobocińską, p. Annę Świerczewską i p. Marlenę Wasilewską.

Mamy nadzieję, że spotkanie to zainicjowało cykl corocznych uroczystości z udziałem przedstawicieli lokalnego środowiska biznesowego.

Skip to content