1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z Ruszkowskiego

W dniu 16 listopada br. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gratulacje otrzymali uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatów: płońskiego, ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego i pułtuskiego.
W naszej szkole stypendium za najwyższe wyniki nauczania w ubiegłym roku szkolnym otrzymali:
Maria Rzeczkowska – uczennica klasy III LO
Michał Szerewicz – uczeń klasy IV Ti

Gratulujemy!

Skip to content