1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

„Rozwój kształcenia zawodowego poprzez uczenie się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż”

Zespół Szkól Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku 16.11.2023r gościł w swoich murach przedstawicieli biznesu i edukacji na konferencji szkolnictwa zawodowego pt. „Rozwój kształcenia zawodowego poprzez uczenie się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż”.

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego w szkole Projektu „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży in forma tycznej i logistycznej”.

Patronat honorowy nad konferencją objął: Minister Edukacji i Nauki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Pułtuskiego

Patroni medialni to:  Pułtusk News, Pułtuska Gazeta Powiatowa , Tygodnik Pułtuski,  Tygodnik Ciechanowski, portal WPU24

Partnerami konferencji byli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, firma Mardom i Eti Polam.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele lokalnych instytucji, zakładów pracy, dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele zawodu, młodzież kształcąca się w zawodach technik informatyk i technik logistyk.

Cel konferencji  to nawiązanie relacji na płaszczyźnie biznes-edukacja, wsłuchanie się w potrzeby rynku pracy, transfer nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych do edukacji, poznanie czym są sieci współpracy oraz przedstawienie znaczenia doradztwa zawodowego w ukierunkowaniu  młodzieży na wybór ścieżki kształcenia.

Cele zostały osiągnięte dzięki wygłoszonym prelekcjom:

Znaczenie sieci współpracy w szkolnictwie zawodowym” – Izabela Kierska MSCDN Ciechanów ekspert Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

Współpraca Urzędów Pracy oraz instytucji działających na rzecz rynku pracy ze szkołami kształcącymi w zawodach – możliwości perspektywy” – Agata Łojek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Iwona Studniak Doradca zawodowy PUP w Pułtusku

Rozwój branży informatycznej i logistycznej w Polsce i na świecie” – dr inż. Robert Janczewski, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Zakładu Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Skuteczne narzędzia do organizacji i optymalizacji pracy” – Krzysztof Baran, Dyrektor Zarządzający spółki AGGE należącej do Grupy Mardom oraz Joanna Groszkowska – Dyrektor Personalny w Grupie Mardom, a także Iwona Pacławska Dyrektor Personalny i Administracyjny ETI POLAM

Sieć Współpracy SYNERGIA w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” – Marzena Staniszewska – Szeliga nauczyciel ZSZ

Konferencja zapoczątkowała współpracę  biznesu z  ZSZ im. J. Ruszkowskiego w ramach sieci Synergia.

Skip to content