1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Ruszkowiacy wkrótce na Malcie

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku otrzymał dofinansowanie w wysokości 335 326,30 zł w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia  zawodowego”  w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ . W terminie 5-18 maja 2024 r. planowany jest wyjazd  30 uczniów klas IV  w zawodach technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista na dwutygodniową praktykę zawodową na Maltę.  Obecnie trwa rekrutacja. 

Skip to content