1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Warsztatowe szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

W udzielaniu pierwszej pomocy najważniejsza jest sprawność oraz czas. Jeśli chodzi o czas,
kluczowe są pierwsze 4 minuty, które grają decydującą rolę w możliwości przeżycia pacjenta
po zatrzymaniu krążenia. Udzielanie pierwszej pomocy powinno być nieodłączną umiejętnością każdego człowieka.

Chcąc nabyć i poszerzyć umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nauczyciele
wychowania fizycznego na czele z Mileną Figurską – Wróblewską zorganizowali warsztaty. Szkoliliśmy się pod czujnym okiem ratownika medycznego Pana Ryszarda Rutkowskiego, który w przystępny sposób przekazał potrzebną wiedzę do udzielenia pierwszej pomocy naszym uczniom. Wszyscy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w nauki ratownika. Uczniowie mogli w zajęciach praktycznych przećwiczyć jak udzielać pierwszej pomocy podczas zatrzymania akcji serca.

Skip to content