1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Podsumowanie udziału w programie Razem w Klasie

W roku szkolnym 2022/2023 wychowawcy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w
Pułtusku brali udział w bezpłatnym programie Razem w Klasie. Projekt wspierał nauczycieli i dyrektorów
w pracy z klasami, do których dołączają osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Program skierowany był do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Nauczyciele, którzy
przystąpili do projektu, otrzymali dwa pakiety bezpłatnych, drukowanych materiałów, które pomogły
zaplanować pracę z klasą, do której dołączyli uczniowie i uczennice z Ukrainy. Wychowawcy mogli także
wziąć udział w serii szkoleń (między innymi kursów dotyczących pracy z uczniami i uczennicami z
doświadczeniem migracji, w tym w szczególności z doświadczeniem uchodźstwa, kompetencji
międzykulturowych i procesów integracyjnych) oraz w indywidualnych sesjach z trenerami i trenerkami
edukacji wielokulturowej.
Dodatkowo chętni nauczyciele dołączyli do Klubu Szkoły z Klasą. Jest to społeczność nauczycieli i nauczycielek związanych z programem Szkoła z Klasą. Członkowie Klubu uczestniczyli w cyklicznych
spotkaniach online, podczas których wymieniali się doświadczeniami i dzielili dobrymi praktykami
edukacyjnymi. Celem Klubu jest sieciowanie szkół z całej Polski oraz wsparcie nauczycieli i
nauczycielek w profesjonalizacji ich pracy zawodowej.

Klub Szkoły z Klasą realizowany jest w ramach programu Szkoła z Klasą finansowanego ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Opiekunami projektu byli: Patrycja Lipińska, Szymon Śladowski i Agnieszka Cejnóg.

Skip to content