1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Obchody Dnia Ziemi 2023 

Etap 1 szkolny – Konkursy

22 kwietnia Polska wraz z 192 krajami obchodzi Dzień Ziemi. Na świecie ta tradycja sięga 1970 roku, a od 1990 roku wprowadzono ją również w Polsce. Głównym celem Dnia Ziemi jest przybliżenie problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja dla ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „Zainwestuj w naszą Planetę”.

 Z tej okazji, w naszej szkole w dniu 20.04.2023 r. ,odbyło się podsumowanie dwóch konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” i Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko – Planeta”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś najlepsi uczniowie w szkole także nagrody książkowe. Zwycięzcą konkursu „Geo –Planeta” została uczennica klasy IV TEK  Julia Nowicka, 2-3 miejsce ex aequo zajęli Antoni Kacprzycki z kl. I TL i Klaudia Mieciek z kl. IV TEK.

 Zwycięzcą konkursu „Eko –Planeta” została uczennica klasy IV TEK  Julia Warda, dyplomy wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w konkursie otrzymali  kolejno: Apolonia Wardzińska, Katarzyna Melnicka, Marta Śliwka z kl. IV TEK i Jakub Zabielski z kl. IV TLG  oraz Weronika Pruszkowska i Kornelia Łebkowska z IV TEK. Zwycięzcom  i uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy.

Podczas lekcji geografii w   klasach 3 TEK, 3 TL, 4 EK i 4 TLG odbyły się   prezentacje połączone z dyskusją dotyczące Międzynarodowego Dnia Ziemi.  Opiekunem merytorycznym konkursów była Pani mgr Ewa Śliwa

Etap 2 – Wyjście do Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z.o.o Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O.  a dokładniej  Stację Uzdatniania Wody w Pułtusku dnia 18 kwietnia 2023r. gościła  uczniów naszej szkoły z klas I BWB oraz III BWA wraz z opiekunami Panią Anną Łapińską- Durką i Panią Agnieszką Olszewską. W ramach obchodów Dnia Ziemi 2023 uczniowie podnosili świadomość ekologiczną poprzez przybliżenie  istoty procesu oczyszczania wody i jaki ma ono wpływ o stan środowiska naturalnego. Pracownik Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O.  Pani Agnieszka Matusiak,  oprowadziła nas po zakładzie, opowiedziała i pokazała bardzo dokładnie proces oczyszczania wody. Uczniowie mieli okazję obejrzeć miejsca w których znajdowały się: – zlewny dowożonych ścieków, – piaskownik, – osadownik mechaniczny, –  komory napowietrzania, – komory niedotlenione, – komory beztlenowe, – komora rozkładu ścieków, – klarownik osadu, – odciskania, – składowisko osadu, – Sterownia, – Laboratorium. Oraz wiele innych urządzeń niezbędnych do tego, aby woda nadawała się do picia. Pani Agnieszka bardzo szczegółowo omówiła jak aktualnie przebiega produkcja wody pitnej i że, kształtuje się na poziomie 900 tys. m³ rocznie co pozwala na obsługę ca 95% mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk. Woda czerpana jest z ujęcia zlokalizowanego w dolinie rzeki Narew oraz we wsi Trzciniec. Na ujęciu Rybitew eksploatujemy 6 studni głębinowych oraz 2 studnie w Trzcińcu. Woda pobierana z ujęć wymaga uzdatniania gdyż zawiera ona zbyt duże ilości manganu i żelaza. Na Stacji Uzdatniania Wody podlega ona procesowi uzdatniania poprzez napowietrzanie oraz filtrację, a w razie potrzeby woda może być dezynfekowana . Woda podana do sieci odpowiada normom jakościowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Długość eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej wynosi 180 km. Na koniec zwiedzania uczniowie podziękowali za możliwość odwiedzenia zakładu i okazaną nam życzliwość wręczając drobny upominek.  

                                                                          Wyjście zorganizowała Anna Łapińska-Durka

Skip to content