1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Dni otwarte w  Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Filia w Mławie

W dniu 28 marca uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w zawodzie technik logistyk odwiedzili Wydział Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Filia w Mławie.

Podczas Dnia Otwartego mieliśmy możliwość uczestnictwa w wykładzie inauguracyjnym na temat bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym oraz w warsztatach logistycznych dotyczących wykorzystania systemów informatycznych stosowanych w branży logistyczno – transportowej.

Zwiedzając nowoczesne pracownie specjalistyczne i sale wykładowe uczestniczyliśmy w krótkich zajęciach związanych z kierunkami, jakie absolwentom szkół średnich oferuje uczelnia. Jedną z takich lekcji prowadził absolwent naszej szkoły, mgr. ppłk Straży Granicznej w stanie spoczynku Zdzisław Smardzewski, wykładowca kryminologii i kryminalistyki na Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Nasi uczniowie uzyskali informacje dotyczące kierunków studiów, procesu rekrutacji, stypendiów i bazy noclegowej, którą dysponuje PSZ. Było to ważne  wsparcie w podjęciu ważnych decyzji, dotyczących rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, wyboru uczelni i kierunku studiów.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Anna Benbenko, Małgorzata Duło, Patrycja Zajączkowska oraz Paweł Kiela.

Skip to content