1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego „GALILEO”

W dniach 8 oraz 9 marca 2023 roku w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego „GALILEO”. Konkurs był przeprowadzony przy współpracy merytorycznej z Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Naszą szkołę reprezentowało 27 uczniów z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych liceum. Szkolnym opiekunem konkursu była pani Maryna Prewęcka.

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy i umiejętności językowych oraz aktywizacja miłośników języka angielskiego i niemieckiego poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

Test składał się z kilku części sprawdzających umiejętności z zakresu: czytanie, słownictwo i komunikacja, gramatyka i wiedza z zakresu krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 50 minut.

Uczniowie niezależnie od uzyskanego wyniku otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi dyplomy laureata oraz cenne nagrody książkowe.

Karty odpowiedzi uczniów zostały wysłane do Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Wyniki w/w konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do końca maja 2023 r. Trzymamy kciuki!!!

Skip to content