1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

Każdego roku 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – kluczowego dokumentu wyznaczającego międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego obchodziła to Święto 12.12.2022r. Uczniowie klasy mundurowej (III LOb), w ramach realizacji innowacji pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz kształtowania właściwych postaw społecznych
i obywatelskich, uczestniczyli w zajęciach, których celem było przybliżenie zagadnień dotyczących praw człowieka. Młodzież dowiedziała się, że prawa te mają charakter niezbywalny, przyrodzony i powszechny. ,,Każdy z nas powinien być traktowany z należytą godnością odpowiadającą osobie ludzkiej”. Prowadząca zajęcia- p. Anna Matuszewska zapoznała uczniów z rodzajami, trzema generacjami i funkcjami praw człowieka. Młodzież dowiedziała się także, jakie są akty prawne i międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną i gwarancją praw człowieka. Na koniec uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, biorąc udział w quizie na temat praw człowieka. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Radę Rodziców ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka to wyjątkowa okazja, by potwierdzić znaczenie tych praw w budowaniu świata, jakiego pragniemy, potrzebę globalnej solidarności, a także wzajemną więź
i wspólne człowieczeństwo poprzez ich respektowanie. W tej pełnej wyzwań rzeczywistości, poszukujemy stabilizacji oraz ochrony swoich praw. Właśnie dlatego prawa człowieka są niezwykle ważne w życiu każdego z nas.

Skip to content