1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Dzień pamięci ofiar stanu wojennego w Ruszkowskim…

13 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczczono „Dzień pamięci ofiar stanu wojennego” W uroczystości wzięły udział klasy IV Technikum w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista oraz klasa IV Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie uczcili minutą ciszy ofiary stanu wojennego i zapalili symboliczne znicze. W pierwszej części spotkania mogli posłuchać piosenki Jacka Kaczmarskiego ,, Mury” oraz Grzegorza Ciechowskiego ,, Nie pytaj o Polskę’’. Następnie zostali zapoznani z okolicznościami i skutkami wprowadzenia stanu wojennego w Polsce za pomocą prezentacji multimedialnej i materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystości wziął udział Pan wicedyrektor Paweł Kiela. Krótkie przypomnienie okoliczności wprowadzenia stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego w całej Polsce. Wnioskowała o to Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – niekonstytucyjny organ władzy, nadrzędny wobec konstytucyjnych władz państwowych, pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Powodem podjęcia takiej decyzji była obawa przedstawicieli reżimu komunistycznego przed utratą władzy. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z NSZZ ,, Solidarność’’ a życie straciło około 100 osób w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego ,,Wujek’’. Od tamtego czasu minęło 41 lat… JD

Skip to content