1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

,,Z przeszłości do przyszłości”

Pod takim hasłem 30 września 2022 roku przebiegła jubileuszowa uroczystość emerytowanych nauczycielek w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Społeczność szkolna w ten wyjątkowy sposób uczciła 80. urodziny p. Jolanty Grzybowskiej i 90 . urodziny p. Ireny Łapińskiej- Siarkiewicz. Gospodarz gali, Dyrektor Szkoły – Anna Kmiołek – Gizara, powitała dostojne jubilatki, zacne grono gości i przyjaciół. Wśród nich Wicestarostę P. Beatę Jóźwiak , sekretarza Powiatu i Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu P. Katarzynę Jankowską, Zastępcę Burmistrza Mateusza Miłoszewskiego, Księdza Infułata Wiesława Koska, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 Krzysztofa Łachmańskiego, Dyrektor Miejskiego Żłobka P. Katarzynę Klińską – Lange, Zastępcę Dyrektora Urzędu Pracy w Pułtusku P. Agatę Łojek, byłych dyrektorów ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku . Salę wypełnili licznie przybyli obecni i emerytowani nauczyciele, absolwenci, uczniowie, rodzina i przyjaciele jubilatek. Uroczystość była jednym z działań w ramach obchodów Jubileuszu Szkoły t.j 75 lat istnienia i 60 lat nowej siedziby szkoły. Ten wyjątkowy wieczór wypełniony był podziękowaniami, życzeniami, gratulacjami i wspomnieniami. W trakcie spotkania Dyrektorzy przedstawili przebieg kariery zawodowej Pani Ireny Łapińskiej -Siarkiewicz – K. Łachmański a Pani Jolanty Grzybowskiej – Katarzyna Kalińska – Lange, tłem do biografii Pań był multimedialny pokaz zdjęć. Wiele ciepłych słów pod adresem dostojnych jubilatek wygłosili przedstawiciele samorządu Pani Beta Józwiak i Pan Mateusz Miłoszewski a także Ksiądz Infułat Wiesław Kosek. W imieniu absolwentów głos zabrał Józef Gryc. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSZ którzy śpiewali nastrojowe piosenki, recytowali wiersze oraz zaprezentowali fragment utworu William Shakespeare „Romeo i Julia”. Wystąpienia gości zakończyło wzruszające przemówienie dostojnej jubilatki – Pani Ireny Łapińskiej – Siarkiewicz, która powiedziała: ,,O naszej szkole można by mówić bardzo, bardzo wiele. Przez te wszystkie lata , zmieniała swój wygląd, zmieniała strukturę, ale jedno się w niej nie zmieniło. Ciągle, i to trwa do dziś, w tej szkole zawsze był i jest najważniejszy uczeń. A dla nas wszystkich, czy wcześniej związanych, czy obecnie związanych, pracujących dla tej szkoły, wszystko to jest po prostu częścią naszego życia. Nasza szkoła nigdy nie była miejscem ani instytucją. To była i jest wyjątkowa społeczność, taka szkolna rodzina, gdzie są wyjątkowe dzieci i ludzie mający wielkie serca”. Na zakończenie wszystkim zadała pracę domową z języka polskiego, z utworów „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Atmosfera spotkania jubileuszowego była podniosła i wielce radosna. Nie zabrakło łez wzruszenia, serdecznych uścisków. Spotkanie zakończono poczęstunkiem jubileuszowego tortu . Uroczystość przygotowali nauczyciele : P. Dorota Majkowska, P. Dorota Sobocińska, P. Anna Świerczewska, P. Aleksandra Lasocka, P. Marianna Jabłońska oraz uczniowie : Marysia Rzeczkowska, Piotr Andruszkiewicz, Zuzanna Pomaska, Kinga Kołpaczyńska, Bartłomiej Pietrzykowski oraz liczna grupa uczniów z kl. IV TL G i II LO, która zajmowała się sprawami organizacyjnymi.

Jeśli macie dłuższą chwilkę, zachęcam do obejrzenia pełnej relacji z jubileuszu:

Skip to content