1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Wyruszamy w szkolny rejs…Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego była połączona z inauguracją roku jubileuszowego szkoły. W tym roku szkolnym mija 75 lat od utworzenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, która była pierwszą szkołą zawodową, a jej dorobek i dziedzictwo wpisuje stały się w fundamenty tej szkoły oraz 60 lat od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w nowej siedzibie przy ul. Tysiąclecia 12, a więc w gmachu, w którym do dziś ma swoją siedzibę.Rok jubileuszowy to czas wspomnień ale również patrzenie ku przyszłości i stały rozwój szkoły.Od 1 września w Technikum nr 1 rozpoczyna się kształcenie w zawodach technik programista i technik rachunkowości oraz współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i objęcie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 pilotażowym programem tworzenia Branżowych Oddziałów Wojskowych. Nowy rok szkolny to również nowe inwestycje, które poprawią warunki do nauki i pracy. Na ten cel Starosta Pułtuski i Marszałek Województwa Mazowieckiego przeznaczyli łącznie ponad 4 800 000 zł.Na zakończenie Dyrektor Anna Kmiołek – Gizara złożyła życzenia:„Mam nadzieję, że ten szczególny rok , będzie wypełniony przywracaniem pamięci najświetniejszych lat i sukcesów szkoły osiąganych wspólnym wysiłkiem nauczycieli i uczniów: uczniów i nauczycieli. „ Bez przeszłości nie ma teraźniejszości, nie ma też przyszłości”- pamięć to fundament naszej szkolnej tożsamości; jej przywracanie wyznacza nie tylko nasze miejsce na ziemi- jest także jednym z warunków koniecznych do osiągania sukcesów- i tych sukcesów oraz pełnej realizacji wytyczonych celów z całego serca życzę wszystkim nauczycielom i uczniom”

Galeria zdjęć

Skip to content