1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Narodowe Czytanie ,,Ballad i romansów”

Już od kilku lat Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczy w ogólnopolskiej akcji ,,Narodowe Czytanie” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP – p. Andrzeja Dudy. Rok 2022 poświęcono dziełu ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawierającemu utwory odzwierciedlające fenomen romantyzmu.

W piątek – 2 września br. – uczniowie Zespołu przeczytali społeczności szkolnej ballady: ,,Romantyczność” , ,,Lilie”, ,,Świtezianka” oraz ,,Pani Twardowska”. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – p. Anna Kmiołek – Gizara, która zwróciła szczególną uwagę na moralny aspekt utworów polskiego wiersza. W tym roku uczniowie postanowili również odczytać ballady w języku angielskim w tłumaczeniu Kenetha MacKenzie’ego.

Inicjatywa, w którą włączyli się nauczyciele języka polskiego oraz angielskiego, była częścią projektu edukacyjnego ,,Czytam, więc jestem” , koordynowanego przez p. Dorotę Sobocińską i p. Annę Świerczewską.

Kinga Borucka

Galeria zdjęć

Skip to content