Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” dla ZSZ im. J. Ruszkowskiego
Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” dla ZSZ im. J. Ruszkowskiego

W sobotę, 16 września 2023 r. która odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku podczas której Rada w dowód uznania za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtuska i jego mieszkańców podjęła uchwały w sprawie nadania medali „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Jest nam niezmiernie miło, że w gronie zasłużonych znalazła się nasza Szkoła. To wielki zaszczyt dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, która przez lata budowała szkołę, nie zapominając o mieście i jego mieszkańcach. Z uzasadnieniem możecie Państwo zapoznać się pod tym linkiem: pobierz Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego podniosłego wydarzenia:

korowod_wrzesien_2023_010
medal_dla_ZSZ_025
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_015
Spotkanie zamykające Rok Jubileuszowy 75-lecia naszej Szkoły
Spotkanie zamykające Rok Jubileuszowy 75-lecia naszej Szkoły

15 dzień września na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia mury naszej szkoły zapełnili absolwenci, którzy, niejednokrotnie po dziesiątkach lat, powrócili do swojej szkoły. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz oraz przyjaciół Szkoły, których w tak uroczystym dniu nie mogło przecież zabraknąć. Podsumowanie Roku Jubileuszowego 75-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku było okazją do pochwalenia się świeżo wyremontowaną częścią szkoły. Sama uroczystość odbyła się na praktycznie nieużywanej sali gimnastycznej, drobne prace wykończeniowe trwały dosłownie do ostatniej chwili. Podczas spotkania zaprezentowany został film o historii Zespołu, niespodzianką był występ Orkiestry Dętej złożonej z absolwentów i przyjaciół Szkoły, […]

Technik Ekonomista

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ruszkowski-koszulki-1-4-min-724x1024.png

Informacje ogólne
Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który daje
duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach. W trakcie nauki uczeń zdobywa
wiedzę z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, metod obliczania
podatków i zasad prowadzenia rachunkowości. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają
absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych
oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny
rachunek.
Tytuł zawodowy technika ekonomisty otrzymuje absolwent technikum, który zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje
do wykonywania zawodu:
 – EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 – EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych

Do jakich zadań przygotowany jest absolwent?
Absolwent potrafi prowadzić biuro, przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą
produkcji i obrotu usługami. W trakcie nauki dowiaduje się także, jak wykonywać analizy
i sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada
wiedzę niezbędną do  badania rynku, polityki zatrudnienia, sprzedaży towarów i usług.
Program nauczania w tym zawodzie, obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę zajęć
praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w pracowniach komputerowych,
wyposażonych w oprogramowanie finansowo – księgowe, magazynowo – sprzedażowe,
kadrowe.

Jakie stanowiska może zajmować?
 – statystyk
 – dział HR
 – dział kadr, księgowości, handlu
 – doradca w banku, firmach sprzedających usługi, towary
 – referent
 – sekretarka

Gdzie może pracować?
Technik ekonomista jest przygotowany do podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania,
w sekretariacie, w firmach konsultingowych, w biurach rachunkowych, bankach,
w administracji państwowej i samorządowej. Może również pracować na stanowiskach
w dziale marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji
lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nasza szkoła przygotowuje do podjęcia ciekawej pracy lub kontynuowania nauki w zakresie:
ekonomii, zarządzania i marketingu.

Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na teoretyczne i praktyczne?
Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista obejmuje przedmioty
w kształceniu zawodowym teoretycznym tj.:
 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
 – Podstawy ekonomii 
 – Gospodarowanie zasobami rzeczowymi
 – Statystyka i analiza
 – Prawo w ekonomii
 – Gospodarka finansowa w jednostce organizacyjnej
 – Język angielski zawodowy w ekonomii
Do pracy w zawodzie technik ekonomista przygotowują zajęcia w kształceniu zawodowym
praktycznym tj.:
 – Pracownia prac biurowych
 – Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych 
 – Biznesplan w praktyce
 – Kadry i płace
 – Gospodarka finansowa w jednostce organizacyjnej w praktyce
 – Pracownia analizy finansowej – dodatkowe umiejętności

Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w firmach/przedsiębiorstwach zapewniających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik ekonomista (w bankach, ZUS,
urzędach skarbowych, urzędach gminy, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach
produkcyjnych).

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 140 godzin w III i IV klasie
w firmach i instytucja posiadających dział kadr i rozliczeń finansowych, zarówno w kraju jak
i zagranicą.

Informacja o przedmiocie rozszerzonym
Spośród przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oferowanych w ramowym
planie nauczania szkoła proponuje nauczanie geografii. Zadaniem przedmiotu jest
poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności dotyczących
geografii gospodarczej ( struktura kraju, powiązania gospodarcze z innymi państwami,
rozwój, globalizacja, produkty krajów brutto i netto).

EDITSkip to content