1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Konkurs dla uczniów klas III i IV technik logistyk

Zapraszamy uczniów klas III i  IV Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, kształcących się w zawodzie technik logistyk do udziału  w Konkursie Wiedzy o transporcie (zakres- kwalifikacja AU.32/ SPL.04). Zasady konkursu określa regulamin umieszczony w załączniku. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się do udziału osobiście lub na maila (m.dulo@zszpultusk.edu.pl) do Pani Małgorzaty Duło do dnia 9 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Regulamin konkursu

Skip to content