1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

II etap XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 7 marca br. uczennice klas II Ter i IV Tek przystąpiły do drugiego etapu XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Hasło przewodnie XIX edycji Olimpiady to Zrównoważone przedsiębiorstwo:

  • gospodarowanie zasobami,
  • oddziaływanie na otoczenie,
  • godna praca.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze. Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych. Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy zarówno indywidualnie, jak i grupowe. Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu w okresie przejściowym dwóch przedmiotów, tj. Podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary: Gospodarka rynkowa, Rynek finansowy, Rynek pracy, Przedsiębiorstwo oraz Biznes i zarządzanie – następujące obszary: Osoba przedsiębiorcza we współczesnym świecie, Zarządzanie projektami, Gospodarka rynkowa, Finanse osobiste, Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy i Przedsiębiorstwo. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.
Opiekunem młodzieży była Pani Marzena Staniszewska-Szeliga

Skip to content