1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Szkolny konkurs wiedzy o transporcie

W grudniu br. w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego odbył się szkolny konkursu wiedzy o transporcie dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. W turnieju udział wzięli uczniowie klas: 4 TL oraz 5 TLp.

Młodzież rozwiązywała test jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy, rozwój i doskonalenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów w zakresie logistyki transportu oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów nabytych w czasie kształcenia. Spośród uczniów, biorących udział w konkursie wyłoniono trzech laureatów:
• I miejsce – Michał Fijałkowski z klasy 5 TLp
• II miejsce – Eryk Kalinowski – z klasy 5 TLp
• III miejsce 3 – Inga Izdebska –z klasy 5 TLp
Wyróżnionym uczniom, wicedyrektor szkoły, Pani Angelika Chrzanowska wręczyła dyplomy oraz nagrody. Inicjatorkami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych logistycznych: Pani Małgorzata Duło oraz Pani Patrycja Zajączkowska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Skip to content