1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości

14 grudnia 2023 roku odbyły się Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości. Do Zawodów szkolnych przystąpiły uczennice klas 4 Tek i 2 Ter. Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i pro przedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Celami Olimpiady są, zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów, psychologii i etyki biznesu, zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania, ekonomii i finansów, zwiększenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania na temat ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną oraz zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy. Za możliwość uczestniczenia w Olimpiadzie dziękujemy Dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego Pani Annie Kmiołek-Gizarze.

Opiekun Marzena Staniszewska-Szeliga

Skip to content