1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Szkolny konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku

Zapraszamy do udziału SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O MIKOŁAJU KOPERNIKU,  który jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego pt.  ,,Rok 2023 Rokiem Kopernikańskim”

1.   Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku organizowany jest  dla uczniów chętnych z klas  I, II, IIII Szkoły Branżowej I Stopnia  Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.;

2. Celem Konkursu jest:

✓ uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;

✓ wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika;

✓ rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią, a także wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów);

✓ motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji;

✓ pogłębianie, rozszerzanie i w zbogacanie wiedzy i umiejętności

3. Zasady ogólne przeprowadzania Konkursu:

✓ Konkurs przeprowadzony w szkole w dwóch etapach:

– Etap I obejrzenie filmu pt. ,, Kopernik” w Sali 115 godz 13:10 do 14:45 dnia 29-11-2023 (Środa),

– Etap II Quiz za pomocą aplikacji Kahoot,  będzie się składał z 40 pytań dotyczących życia i dokonań Mikołaja Kopernika.  W którym zostaną wyłonione miejsca od I do III.

4. Trzy najlepsze osoby otrzymają nagrody pieniężne,

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 400 zł

III miejsce- 300zł

✓ Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 06-12-2023 (środa)

4. Zagadnienia

I. Kim był i z czego zasłynął Mikołaja Kopernika- bibliografia,

II Czym zapisał się w historii Mikołaj Kopernik- Teoria Heliocentryczna,

II. Mikołaj Kopernik- praca życia,

III Publikacje Mikołaja Kopernika,

Skip to content